Svangerskapslengde: Ultralyd eller siste mens?

Jeg møter en del kvinner som er forvirret når det gjelder hvordan en kommer frem til svangerskapslengden og forventet termin. Noen blir også mer forvirra, og litt fortvilte, når jordmor eller lege i svangerskapsomsorgen ikke forholder seg til målinger gjort på ultralyd (før endelig termin er satt på rutineultralyd), men holder fast på svangerskapslengden ut fra siste mens. Stort sett er det bare snakk om noen dager i forskjell og har ingen praktisk betydning. Noen ganger kan det være snakk om en uke eller to, og da kan det ha betydning, for eksempel ifht når blodprøver kan tas, eller henvisning til rutineultralyd. Uansett om en bruker ultralyd eller siste mens, er det snakk om å estimere svangerskapslengde og termin, ikke å regne det ut 100% sikkert. Så forskjellige som kvinner er, så forskjellige vil svangerskapene også være. Noen har lengre svangerskap, noen har kortere, og noen ganske få, 4- 5%, føder på termindato.

2 metoder

Bruker du en svangerskapsapp? Der legges første dag i siste mens inn (noen registrerer også eggløsningsdato) og  appen vil så regne ut hvor langt svangerskapet er i dag og en forventet termin. Appen tar utgangspunkt i Naegeles metode.

Karl Franz Karl Naegele (1777-1851) var en tysk lege som utviklet en metode for å beregne termin på begynnelsen av 1800-tallet. Denne tar utgangspunkt i første dag av siste mens, en menstruasjonssyklus på 28 dager, og at befruktning skjer på dag 14.  Dette finner du også igjen på Helsekortet for gravide, og benevnes ofte TN (termin Naegele). Denne metoden kan være et godt utgangspunkt for å peile seg inn på svangerskapslengden, men den tar ikke biologiske hensyn og har derfor sine svakheter: ikke alle kvinner har en menstruasjonssyklus på 28 dager, med eggløsning på dag 14. Noen har brukt hormonell prevensjon og har dermed ikke hatt menstruasjoner, usikkerhet rundt befruktningstidspunktet, ikke alle husker dag for siste mens og noen husker feil.

  Når en bruker ultralyd for å estimerer svangerskapslengden og termin, måler en hvor langt svangerskapet er kommet på undersøkelsestidspunktet (svangerskapslengden) og regner fremover for å finne termin. Bakgrunnen for denne metoden er at fosterets størrelse er lik i første halvdel av svangerskapet. Dette er basert på store populasjonsundersøkelser og er regnet for å være mer nøyaktig enn siste mens/naegele. Ultralyd kan brukes for å angi svangerskapslengde fra uke 5 (mer nøyaktig fra uke 8)opp til uke 22-23. Estimert termin ut fra ultralyd kalles TUL, som du også finner igjen på Helsekortet for gravide. I Norge settes TUL på rutineultralyden, vanligvis rundt uke 18-20. Etter uke 23 brukes ultralyd til å måle fosterveksten ut fra den terminen som (tidligere) er satt.

Ultralyd er altså regnet for å være en mer nøyaktig metode for å beregne svangerskapslengde og termin, enn siste menstruasjon/naegeles metode. Samtidig er det viktig å understreke at, når en snakker om svangerskapslengde og termin, er noen dager pluss/minus helt normalt og ikke noe en vektlegger i svangerskapsomsorgen. Endelig termin får du på rutineultralyd, og det er denne du skal forholde deg til. Og om du føder i uke 37, eller i uke 41, eller innimellom der, føder du faktisk «til termin».

Håper dette var oppklarende for de som trengte det!