Endringer i bioteknologiloven. Hva ble egentlig vedtatt av Stortinget 26/5-20?

26. mai 2020 ble en merkedag i Norge. Flertallspartiene på Stortinget sørget for endringer i Bioteknologiloven for første gang på mange år. Innen det fostermedisinske miljøet er dette endringer en har ventet på veldig lenge. Og for mange kvinner og fremtidig gravide i Norge kommer også endringene «på høy tid».
Men hva ble egentlig vedtatt og hvilke praktiske konsekvenser kan dette få for gravide?

«Stortinget ber regjeringen sørge for at ultralyd med tilleggsundersøkelser som kan avdekke alvorlig sykdom eller skade hos fosteret, blir et tilbud til alle kvinner i første trimester gjennom den offentlige svangerskapsomsorgen.»

Tilleggsundersøkelse kan være Nipt-test (Non-invasiv prenatal test, Nipt). Det er bestemt at Nipt skal tilbys alle kvinner over 35 år eller dersom en finner avvik på ultralyd. Det er også bestemt at Nipt skal være tillatt for alle som ønsker, men ikke som del av offentlig helsevesen.
Dette er endringer som vil få større konsekvenser for statsbudsjettet. Endingene trer derfor ikke i kraft umiddelbart, men så snart som mulig og senest 1/1-21 har flertallspartiene bestemt. Helsedirektoratet og Helse-og omsorgsdepartementet har fått i oppdrag å utrede nærmere når det er mulig å innføre endringene, hva det vil koste, om det er Nipt-test som skal tilbys i tillegg til ultralyd. I dag brukes duo-test, eller kub-test, hvor en tester mors blod for spesielle hormoner og regner ut risiko for utviklingsavvik på bakgrunn av blodprøvesvar kombinert med ultralyd. Sykehusene må også gjøres klare til å kunne utføre langt flere ultralydundersøkelser i første trimester, enn de gjør i dag.Per i dag finnes det ikke muligheter for å analysere Nipt i Norge. Blodprøvene sendes derfor stort sett til Sverige. Skal dette kun utføres av det offentlige, eller skal det være mulig å ta Nipt privat i Norge? Dette er også et spørsmål som er under utredning. Eggdonasjon er også blitt lovlig i Norge etter endringene, og er under utredning.

Endringer som allerede er innført, gjeldende fra 1/7-20, er assistert befruktning for enslige og at Nipt-test er tillatt for alle.

Så hvilke endringer er faktisk reelle per i dag?
Det at du har lov til å få assistert befruktning som enslig kvinne er på plass, ellers er alle andre endringer under utredning og det er usikkert når regelverk og andre praktiske formaliteter er på plass. Du har også lov å ta Nipt-test, men per i dag er det ingen som tilbyr dette i Norge (det er kun ved funn på ultralyd du kan få tilbud om Nipt i stedet for fostervannsprøve. Og dette tilbys kun på fosterdiagnostisk senter/sykehus).
For de som er gravide nå vil endringene derfor komme «for sent». Mange venter utålmodig, men en grundig gjennomgang av hvordan dette best skal løses, og hvor det medisinske miljøet får komme med gode innspill vil nok være til det beste for alle og derfor være verdt å vente på.