Svangerskapskontroll

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg!

Formålet er å sørge for at du får råd og veiledning slik at du og barnet har det best mulig. Informasjonen skal være kunnskapsbasert og du som gravid skal ha innflytelse på oppfølgingen.

Du velger selv om du vil gå til jordmor eller lege, om du vil gå privat eller benytte deg av det offentlige tilbudet.

Oppfølgingen består av rundt 8-9 svangerskapskontroller. Hos oss kan du velge om du vil ha svangerskapskontroll i kombinasjon med ultralyd, om du vil kun ha svangerskapskontroll eller variere mellom disse. Vi setter av god tid som gir rom for grundig undersøkelse, informasjon og eventuelle spørsmål.

På første svangerskapskontroll fyller vi ut Helsekort for gravide, sjekker blodtrykk, urin, vekt, prater om normale forandringer i svangerskapet og setter opp en videre plan for oppfølging. Det er satt av god tid til informasjon og til å svare på spørsmål eller prate om det du/dere måtte ha på hjertet. Det er anbefalt at denne kontrollen finner sted rundt uke 6-12, og du velger selv om du ønsker ultralyd i tillegg.

Helsekort for gravide er en papirjournal som fungerer som et bindeledd mellom deg, jordmor, lege og sykehus. Slik får alle den samme informasjonen om deg og ditt barns helse. Du bestemmer selv hvilke opplysninger du vil gi, og hva du synes er greit står på Helsekortet ditt. Ta med kortet til alle konsultasjoner og undersøkelser hos jordmor, fastlege, sykehus og andre helsetjenester. Det må også tas med til fødeavdelingen når du skal dit.

Det er også anbefalt å ha en kontroll ca 6-8 uker etter fødsel, hvor vi prater om fødselen, amming/flaskemating, fysisk- og psykisk helse, sjekker blodtrykk, hemoglobin, eventuelle rifter, bekkenbunnstrening.

Ønsker du mer informasjon angående svangerskapet, det være seg mat/kosttilskudd, trening, oppfølging anbefales helsenorge.no  Der finner du mye nyttig informasjon, også på engelsk. Unngå å google deg frem; da finner du mye informasjon som kan være direkte feil og misledende.