Ultralyd

Ultralyd er et fantastisk hjelpemiddel til bruk gjennom hele svangerskapet, helt fra hjertet slår sine første slag rundt uke 6 og til barnet blir født. Ultralyd gir oss mulighet til å kikke inn i livmoren for å hente informasjon om svangerskapet og dermed kunne tilpasse oppfølgingen til beste for mor og barn.

Hvilken informasjon kan ultralyd gi?

 • Før uke 11:

  Kan man se hvor mange foster det er, få bekreftet at svangerskapet har plassert seg fint inni livmoren samt måle fosteret for å estimere svangerskapslengde.

 • Uke 11-14

  Kalles ofte «tidlig ultralyd». Nå er det meste utviklet og dette er derfor et fint tidspunkt å se på anatomi, nakke, hjerte, plassering av morkaken, gjøre målinger for å estimere svangerskapslengden. Kjønn kan ofte sees fra uke 13+0.

 • Uke 18-20

  Fint tidspunkt for rutineultralyden/terminbestemmelsen. Da går man grundig gjennom fosteranatomien, ser på morkakens plassering, gjør målinger av fosteret og fastsetter termin. Forskning har vist at fastsettelse av termin ved hjelp av ultralyd (TUL) er mer nøyaktig enn å regne termin ut etter siste menstruasjons første dag (termin Naegel).

Vekstmåling av fosteret

Kan gjøres når som helst i svangerskapet etter uke 24.

Når en beregner vekst brukes terminen som ble fastsatt ved rutineundersøkelsen. Ut fra den ser en om fosterets vekt ligger over eller under gjennomsnittet. For å kunne si noe om hvordan barnet vokser, må en ta flere målinger over tid. En ser også alltid på fostervannsmengde, fosterets leie og vitalitet.

Skulle det være mistanke om avvik eller sykdom vil du bli henvist til sykehuset.

Er Ultralyd skadelig?

Ultralydundersøkelser i svangerskapet har vært brukt siden 1960 årene, og det er ikke dokumentert skadelig effekt på foster. Likevel er det ”ultralydoperatøren” sitt ansvar at fosteret ikke utsettes for unødvendig risiko, ved bruk av for høy energi.

2D Ultralyd

2D: Bildene du ser på skjermen er 2- dimensjonale snittbilder, gjennom livmor og foster.

Undersøkelsen gir en detaljert kunnskap om fosterets anatomi og brukes gjennom hele svangerskapet.

3D/4D Ultrayd

3D/4D:  bygger på 2D ultralyd bilder tatt i flere retninger.

3D ultralyd gjør at en kan se bredde, dybde og høyde i bildet, men ikke bevegelse.

4D ultralyd viser fosterets bevegelser i 3D bilder.

Den fjerde dimensjonen er tiden.

3D/4D er en fin måte å vise frem fosteret på og brukes gjennom hele svangerskapet. For nærbilder av ansikt anbefales mellom uke 28-32 av svangerskapet da fosteret da har fått godt med underhudsfett/runde kinn, og trekkene er mer synlige.

På denne undersøkelsen tas  også alltid en vekstkontroll, samt fostervannsmengde og leie vurderes

For å få gode 3D/4D bilder/film er det viktig:

 • at fosteret har en del fostervann rundt det en skal avbilde (er vinduet inn til fosteret).
 • at fosteret ligger i en posisjon som er tilgjengelig (eksempelvis: at det ikke ligger med ansiktet klemt inn mot livmorveggen eller bak mot morens rygg).