Ved ultralyd benytter en lydbølger som har en høyere frekvens enn det menneskelige øret kan høre. Lydbølgene sendes gjennom hudens overflate forplanter seg gjennom kroppens vev. De kommer tilbake til ultralydapparatet og lager et bilde på skjermen. Slik kan vi se et foster inne i livmoren omgitt av fostervann.

Er ultralyd skadelig?

Det finnes ingen dokumentasjon på at ultralyd er skadelig. Ultralydundersøkelser i svangerskapet har vært brukt siden 1960 årene. Likevel er det ”ultralydoperatøren” sitt ansvar at barnet ikke utsettes for unødvendig risiko, ved bruk av for høy energi.

Terminbestemmelse

I Norge har man ett offentlig tilbud til gravide rundt 18. svangerskapsuke.
– da fastsetter man terminen.
– ser hvor morkaken er plassert.
– ser om det er flere foster
– om fosteranatomien ser normal ut.

Forskning har vist at fastsettelse av termin ved hjelp av ultralyd (TUL) er mer nøyaktig enn å regne termin ut etter siste menstruasjons første dag. (termin Naegel)

Vekst

Vekstmåling av fosteret kan gjøres når som helst i svangerskapet etter uke 24.
Når en beregner vekt brukes terminen som ble fastsatt ved rutineundersøkelsen. Ut fra den ser en om fosterets vekt ligger over eller under gjennomsnittet. For å kunne si noe om hvordan barnet vokser, må en ta flere målinger over tid.
Skulle det være mistanke om avvik eller sykdom vil du bli henvist til sykehuset.