Tjenester og priser (ny pris fra 01.04.17)

  • ultralyd tidlig i svangerskapet
  • rutineundersøkelse rundt uke 18/19 med terminfastsettelse
  • vekstkontroller
  • blodstrømsmålinger
  • 3D/4D ultralyd
  • svangerskapskontroller med eller uten ultralyd
  • kontroll etter fødsel

Alle undersøkelser inkluderer bilder og film som sendes direkte til mobiltelefonen din.

Priser:

Ultralyd fram til uke 11:

NOK 700;

Ultralyd fra uke 11 og oppover:
NOK 900;

3D/4D ultralyd:

NOK 1100;

Førstegangs svangerskapskontroll:

med ultralyd (60min) NOK 1500;
uten ultralyd (45 min) NOK 1200;

Med i denne prisen får dere noen bilder/korte filmsnutter.

Svangerskapskontroll
uten ultralyd: NOK 600;

Svangerskapskontroll
med ultralyd: NOK 1200;