Om Merete

Jeg heter Merete Arnøy, er oppvokst på Bryne, men har slått meg ned i Stavanger med mann og 2 barn. Jeg har vært fascinert av ”livets mirakel” så lenge jeg kan huske og alt som lita jente visste jeg at det var jordmor jeg skulle være.

Jeg var ferdig sykepleier i 1999, og jobbet et par år på sykehuset i Stavanger før jeg reiste til Tromsø  og startet på jordmorskolen. Januar 2004 var jeg ferdig utdannet jordmor. Etter å ha jobbet et år på Haukeland, Bergen, bar det tilbake til Stavanger og SUS, hvor jeg jobbet i kombinert stilling på føde-barsel.

I 2012 tok jeg spesialutdanning i ultralyd ved NTNU i Trondheim. Frem til sommeren 2015 har jeg jobbet i en kombinert stilling ved Fødepoliklinikken/Fødeloftet på SUS.

Det startet som…

…Sigrids Ultra i 2007, da Sigrid Isberg Klyve åpnet privat praksis i tillegg til å jobbe på SUS.I 2015 startet Merete Arnøy å jobbe for Sigrid, ved siden av jobb på SUS.

I januar 2016 overtok Merete praksisen og navnet ble Sigrid og Meretes Ultra.

I desember 2016 pensjonerte Sigrid seg, og nytt navn ble Meretes Ultra fra januar 2017.